Клубничная Маргарита

Categories:

Клубника, лимон, сахар, мята,
вода, лед, текила, куантро

550/1700